GetAttachments

GetAttachments()

Belgenin içerdiği ekleri döndürür.

public IList<Attachment> GetAttachments()

Geri dönüş değeri

Belgenin içerdiği ekler.

istisnalar

istisna şart
PasswordRequiredException Belgeyi açmak için parola gerektiğinde atılır.
IncorrectPasswordException Belirtilen şifre yanlış olduğunda atılır.

Notlar

Daha fazla bilgi edin

Ayrıca bakınız


GetAttachments(CancellationToken)

Belgenin içerdiği ekleri döndürür.

public IList<Attachment> GetAttachments(CancellationToken cancellationToken)
Parametre Tip Tanım
cancellationToken CancellationToken İptal jetonu.

Geri dönüş değeri

Belgenin içerdiği ekler.

istisnalar

istisna şart
PasswordRequiredException Belgeyi açmak için parola gerektiğinde atılır.
IncorrectPasswordException Belirtilen şifre yanlış olduğunda atılır.

Notlar

Daha fazla bilgi edin

Ayrıca bakınız