SaveAttachment

SaveAttachment(Attachment, Stream, CancellationToken)

Ek dosyasını şuraya kaydeder:destination akış.

public void SaveAttachment(Attachment attachment, Stream destination, 
    CancellationToken cancellationToken)
Parametre Tip Tanım
attachment Attachment ek.
destination Stream Yazılabilir akış.
cancellationToken CancellationToken İptal jetonu.

istisnalar

istisna şart
ArgumentNullException Ne zaman atıldıattachment boş.
ArgumentNullException Ne zaman atıldıdestination boş.
PasswordRequiredException Belgeyi açmak için parola gerektiğinde atılır.
IncorrectPasswordException Belirtilen şifre yanlış olduğunda atılır.
GroupDocsViewerException Eklenti bulunamadığında atılır.

Notlar

Daha fazla bilgi edin

Ayrıca bakınız


SaveAttachment(Attachment, Stream)

Ek dosyasını şuraya kaydeder:destination akış.

public void SaveAttachment(Attachment attachment, Stream destination)
Parametre Tip Tanım
attachment Attachment ek.
destination Stream Yazılabilir akış.

istisnalar

istisna şart
ArgumentNullException Ne zaman atıldıattachment boş.
ArgumentNullException Ne zaman atıldıdestination boş.
PasswordRequiredException Belgeyi açmak için parola gerektiğinde atılır.
IncorrectPasswordException Belirtilen şifre yanlış olduğunda atılır.
GroupDocsViewerException Eklenti bulunamadığında atılır.

Notlar

Daha fazla bilgi edin

Ayrıca bakınız