GetConsumptionCredit

Metered.GetConsumptionCredit method

Retourneert het momenteel verbruikte aantal credits.

public static decimal GetConsumptionCredit()

Winstwaarde

Het momenteel verbruikte aantal credits.

Zie ook