SetMeteredKey

Metered.SetMeteredKey method

Maakt gelicentieerde licenties voor de component mogelijk door de juiste publieke en private gelimiteerde sleutels op te geven.

public void SetMeteredKey(string publicKey, string privateKey)
Parameter Type Beschrijving
publicKey String De openbare gemeten sleutel.
privateKey String De persoonlijke gemeten sleutel.

Zie ook