Metered

Metered constructor

Creëert een nieuwe instantie van deze klasse.

public Metered()

Zie ook