GetConsumptionCredit

Metered.GetConsumptionCredit method

Şu anda tüketilen kredi sayısını verir.

public static decimal GetConsumptionCredit()

Geri dönüş değeri

Şu anda tüketilen kredi sayısı.

Ayrıca bakınız