GetConsumptionCredit

Metered.GetConsumptionCredit method

Returnerar det för närvarande förbrukade antalet krediter.

public static decimal GetConsumptionCredit()

Returvärde

Det för närvarande förbrukade antalet krediter.

Se även