SetMeteredKey

Metered.SetMeteredKey method

Uygun genel ve özel ölçülü anahtarları belirterek bileşen için ölçülü lisanslamayı etkinleştirir.

public void SetMeteredKey(string publicKey, string privateKey)
Parametre Tip Tanım
publicKey String Genel ölçülü anahtar.
privateKey String Özel ölçülü anahtar.

Ayrıca bakınız