SetMeteredKey

Metered.SetMeteredKey method

Aktiverar mätlicens för komponenten genom att ange lämpliga offentliga och privata mätbara nycklar.

public void SetMeteredKey(string publicKey, string privateKey)
Parameter Typ Beskrivning
publicKey String Den offentliga mätnyckeln.
privateKey String Den privata nyckeln.

Se även