DataSource

DataSourceInfo.DataSource property

Hämtar eller ställer in datakällans objekt.

public object DataSource { get; set; }

Anmärkningar

Datakällobjektet kan vara av en av följande typer:

För information om hur man arbetar med datakällor av olika typer i malldokument, se mallsyntaxreferens (https://docs.groupdocs.com/display/assemblynet/Template+Syntax+-+Part+1+of+2# TemplateSyntax-Part1of2-UsingDataSources).

Se även