Name

DataSourceInfo.Name property

Hämtar eller ställer in namnet på datakällobjektet som ska användas för att komma åt datakällobjektet i ett malldokument.

public string Name { get; set; }

Anmärkningar

När namnet på datakällsobjektet anges kan du komma åt datakällobjektet och dess medlemmar i ett malldokument med namnet.

När namnet på datakällobjektet är null eller tomt, kan du fortfarande komma åt medlemmar av datakällobjektet i ett malldokument med hjälp av kontextobjektmedlemsåtkomst (se Mallsyntaxreferens för mer information), men du kan inte komma åt själva datakällans objekt.

När du passerar fleraDataSourceInfo instanser tillDocumentAssembler , endast namnet på det första datakällobjektet kan vara null eller tomt. Namnen på de övriga måste anges och unika.

Se även