DataSource

DataSourceInfo.DataSource property

Veri kaynağı nesnesini alır veya ayarlar.

public object DataSource { get; set; }

Notlar

Veri kaynağı nesnesi aşağıdaki türlerden biri olabilir:

Şablon belgelerinde farklı türlerdeki veri kaynaklarıyla nasıl çalışılacağı hakkında bilgi için, şablon sözdizimi referansına bakın (https://docs.groupdocs.com/display/assemblynet/Template+Syntax+-+Part+1+of+2#) TemplateSyntax-Part1of2-UsingDataSources).

Ayrıca bakınız