Name

DataSourceInfo.Name property

Bir şablon belgesindeki veri kaynağı nesnesine erişmek için kullanılacak veri kaynağı nesnesinin adını alır veya ayarlar.

public string Name { get; set; }

Notlar

Veri kaynağı nesnesinin adı belirtildiğinde, veri kaynağı nesnesine ve üyelerine bir şablon belgede. adını kullanarak erişebilirsiniz.

Veri kaynağı nesnesinin adı null veya boş olduğunda, bağlam nesnesi üye erişimini (daha fazla bilgi için bkz. veri kaynağı nesnesinin kendisi.

Birden fazla geçerkenDataSourceInfo örnekleriDocumentAssembler , yalnızca ilk veri kaynağı nesnesinin adı boş veya boş olabilir. Geri kalanların adları belirtilmeli ve benzersiz olmalıdır.

Ayrıca bakınız