GetEnumerator

KnownTypeSet.GetEnumerator method

Returnerar AnIEnumerator objekt att iterera över objekt i uppsättningen.

public IEnumerator GetEnumerator()

Returvärde

EnIEnumerator objekt att iterera över objekt i uppsättningen.

Se även