Remove

KnownTypeSet.Remove method

Tar bort det angivnaType objekt från uppsättningen.

KastarArgumentException omtype är inget.

public void Remove(Type type)
Parameter Typ Beskrivning
type Type AType föremål att ta bort.

Se även