Clear

KnownTypeSet.Clear method

Tar bort alla objekt från uppsättningen.

public void Clear()

Se även