IDocumentTableLoadHandler

IDocumentTableLoadHandler interface

Varsayılan yüklemeyi geçersiz kılarDocumentTable oluştururken nesneleriDocumentTableSet örneği.

public interface IDocumentTableLoadHandler

yöntemler

İsim Tanım
Handle(DocumentTableLoadArgs) Belirli bir varsayılan yüklemeyi geçersiz kılarDocumentTable a oluştururken nesneDocumentTableSet örnek.

Notlar

Belirli bir yüklemeyi atmak istiyorsanız bu arayüzü uygulayın.DocumentTable nesneler veya belirli sağlayınDocumentTableOptions yüklenen belge tabloları için.

Ayrıca bakınız