DocumentTableColumnCollection

DocumentTableColumnCollection class

Şunların salt okunur bir koleksiyonunu temsil eder:DocumentTableColumn belirli bir nesnesiDocumentTable örnek.

public class DocumentTableColumnCollection : IEnumerable

Özellikleri

İsim Tanım
Count { get; } Toplam sayısını alırDocumentTableColumn koleksiyondaki nesneler.
Item { get; } DocumentTableColumn belirtilen dizindeki koleksiyondan örnek. (2 indexers)

yöntemler

İsim Tanım
Contains(DocumentTableColumn) Bu koleksiyonun belirtilen sütunu içerip içermediğini gösteren bir değer döndürür.
Contains(string) Bu koleksiyonun belirtilen ada sahip bir sütun içerip içermediğini gösteren bir değer döndürür.
GetEnumerator() Yinelenecek bir numaralandırıcı döndürürDocumentTableColumn bu koleksiyonun nesneleri.
IndexOf(DocumentTableColumn) Bu koleksiyondaki belirtilen sütunun dizinini döndürür.
IndexOf(string) Bu koleksiyonda belirtilen ada sahip bir sütunun dizinini döndürür.

Notlar

Koleksiyon, ilgili tablo bir belgeden yüklenirken otomatik olarak doldurulur ve değiştirilemez. Ancak, özellikleriDocumentTableColumnkoleksiyonda bulunan nesneler değiştirilebilir.

Ayrıca bakınız