DocumentTableColumnCollection

DocumentTableColumnCollection class

Salt okunur bir koleksiyonu temsil eder.DocumentTableColumn belirli bir nesnesiDocumentTable örnek.

public class DocumentTableColumnCollection : IEnumerable

Özellikleri

İsim Tanım
Count { get; } Toplam sayısını alırDocumentTableColumn koleksiyondaki nesneler.
Item { get; } Bir alırDocumentTableColumn belirtilen index. adresindeki koleksiyondan örnek (2 indexers)

yöntemler

İsim Tanım
Contains(DocumentTableColumn) Bu koleksiyonun belirtilen sütunu içerip içermediğini gösteren bir değer döndürür.
Contains(string) Bu koleksiyonun belirtilen ada sahip bir sütun içerip içermediğini gösteren bir değer döndürür.
GetEnumerator() Yinelemek için bir numaralandırıcı döndürürDocumentTableColumn bu koleksiyonun nesneleri.
IndexOf(DocumentTableColumn) Bu koleksiyondaki belirtilen sütunun dizinini döndürür.
IndexOf(string) Bu koleksiyonda belirtilen ada sahip bir sütunun dizinini döndürür.

Notlar

Koleksiyon, ilgili tablo bir belgeden yüklenirken otomatik olarak doldurulur ve değiştirilemez. Ancak, özellikleriDocumentTableColumn koleksiyon içinde bulunan nesneler değiştirilebilir.

Ayrıca bakınız