CsvDataLoadOptions

CsvDataLoadOptions class

CSV verilerini ayrıştırma seçeneklerini temsil eder.

public class CsvDataLoadOptions

yapıcılar

İsim Tanım
CsvDataLoadOptions() Varsayılan seçeneklerle bu sınıfın yeni bir örneğini başlatır.
CsvDataLoadOptions(bool) CSV verilerinin ilk satırda name sütununu içerip içermediğini belirterek bu sınıfın yeni bir örneğini başlatır.

Özellikleri

İsim Tanım
CommentChar { get; set; } CSV verilerinin satırlarını yorumlamak için kullanılan karakteri alır veya ayarlar.
Delimiter { get; set; } Sütun sınırlayıcı olarak kullanılacak karakteri alır veya ayarlar.
HasHeaders { get; set; } CSV verilerinin ilk satırının sütun adları içerip içermediğini gösteren bir değer alır veya ayarlar.
QuoteChar { get; set; } Alan değerlerini alıntılamak için kullanılan karakteri alır veya ayarlar.

Notlar

Bu sınıfın bir örneği, yapıcılarına iletilebilir.CsvDataSource .

Ayrıca bakınız