JsonDataLoadOptions

JsonDataLoadOptions class

JSON verilerini ayrıştırma seçeneklerini temsil eder.

public class JsonDataLoadOptions

yapıcılar

İsim Tanım
JsonDataLoadOptions() Varsayılan seçeneklerle bu sınıfın yeni bir örneğini başlatır.

Özellikleri

İsim Tanım
AlwaysGenerateRootObject { get; set; } Oluşturulan bir veri kaynağının her zaman bir JSON root öğesi için bir nesne içerip içermeyeceğini belirten bir işaret alır veya ayarlar. Bir JSON kök öğesi tek bir karmaşık özellik içeriyorsa, böyle bir nesne varsayılan olarak oluşturulmaz.
ExactDateTimeParseFormats { get; set; } JSON yüklenirken JSON tarih-saat değerlerinin ayrıştırılması için kesin biçimleri alır veya ayarlar. varsayılanhükümsüz .
SimpleValueParseMode { get; set; } JSON yüklenirken JSON basit değerlerini (null, boolean, sayı, tamsayı ve dize) ayrıştırmak için bir mod alır veya ayarlar. Böyle bir mod, tarih-zaman değerlerinin ayrıştırılmasını etkilemez. Varsayılan Loose .

Notlar

Bu sınıfın bir örneği, yapıcılarına iletilebilir.JsonDataSource .

Ayrıca bakınız