DocumentTableColumn

DocumentTableColumn class

Belirli bir tek sütunu temsil ederDocumentTable nesne.

public class DocumentTableColumn

Özellikleri

İsim Tanım
AllowsNull { get; } Bu sütundaki hücrelerin boş değerler içerip içermediğini gösteren bir değer alır.
IndexInDocument { get; } Kaynak belgeye göre karşılık gelen tablo sütununun orijinal sıfır tabanlı dizinini alır.
Name { get; set; } ‘ye iletilen bir şablon belgedeki sütunun verilerine erişmek için kullanılan bu sütunun adını alır veya ayarlarDocumentAssembler .
Type { get; set; } Bu sütundaki hücre değerlerinin türünü alır veya ayarlar.

Ayrıca bakınız