DocumentTableCollection

DocumentTableCollection class

Salt okunur bir koleksiyonu temsil eder.DocumentTable belirli bir nesneDocumentTableSet örneği.

public class DocumentTableCollection : IEnumerable

Özellikleri

İsim Tanım
Count { get; } Toplam sayısını alırDocumentTable koleksiyondaki nesneler.
Item { get; } Bir alırDocumentTable belirtilen index. adresindeki koleksiyondan örnek (2 indexers)

yöntemler

İsim Tanım
Contains(DocumentTable) Bu koleksiyonun belirtilen tabloyu içerip içermediğini gösteren bir değer döndürür.
Contains(string) Bu koleksiyonun belirtilen ada sahip bir tablo içerip içermediğini gösteren bir değer döndürür.
GetEnumerator() Yinelemek için bir numaralandırıcı döndürürDocumentTable bu koleksiyonun nesneleri.
IndexOf(DocumentTable) Bu koleksiyondaki belirtilen tablonun dizinini döndürür.
IndexOf(string) Bu koleksiyon içinde belirtilen ada sahip bir tablonun dizinini döndürür.

Notlar

Koleksiyon, ilgili tablolar bir belgeden yüklenirken otomatik olarak doldurulur ve değiştirilemez. Ancak, özellikleriDocumentTable koleksiyon içinde bulunan nesneler değiştirilebilir.

Ayrıca bakınız