DocumentTableCollection

DocumentTableCollection class

Şunların salt okunur bir koleksiyonunu temsil eder:DocumentTable belirli bir nesneninDocumentTableSet örnek.

public class DocumentTableCollection : IEnumerable

Özellikleri

İsim Tanım
Count { get; } Toplam sayısını alırDocumentTable koleksiyondaki nesneler.
Item { get; } DocumentTable belirtilen dizindeki koleksiyondan örnek. (2 indexers)

yöntemler

İsim Tanım
Contains(DocumentTable) Bu koleksiyonun belirtilen tabloyu içerip içermediğini gösteren bir değer döndürür.
Contains(string) Bu koleksiyonun belirtilen ada sahip bir tablo içerip içermediğini gösteren bir değer döndürür.
GetEnumerator() Yinelenecek bir numaralandırıcı döndürürDocumentTable bu koleksiyonun nesneleri.
IndexOf(DocumentTable) Bu koleksiyondaki belirtilen tablonun dizinini döndürür.
IndexOf(string) Bu koleksiyonda belirtilen ada sahip bir tablonun dizinini döndürür.

Notlar

Bir belgeden ilgili tablolar yüklenirken koleksiyon otomatik olarak doldurulur ve değiştirilemez. Ancak,DocumentTablekoleksiyonda bulunan nesneler değiştirilebilir.

Ayrıca bakınız