DocumentTableRelationCollection

DocumentTableRelationCollection class

koleksiyonunu temsil ederDocumentTableRelation tek bir nesneDocumentTableSet örneği.

public class DocumentTableRelationCollection : IEnumerable

Özellikleri

İsim Tanım
Count { get; } Toplam sayısını alırDocumentTableRelation koleksiyondaki nesneler.
Item { get; } Bir alırDocumentTableRelation belirtilen index. adresindeki koleksiyondan örnek

yöntemler

İsim Tanım
Add(DocumentTableColumn, DocumentTableColumn) oluştururDocumentTableRelation belirtilen üst ve alt sütunlar için nesne ve koleksiyona ekler.
Clear() Tüm ilişkilerin koleksiyonunu temizler.
Contains(DocumentTableRelation) Bu koleksiyonun belirtilen ilişkiyi içerip içermediğini gösteren bir değer döndürür.
GetEnumerator() Yinelemek için bir numaralandırıcı döndürürDocumentTableRelation bu koleksiyonun nesneleri.
IndexOf(DocumentTableRelation) Bu koleksiyon içinde belirtilen ilişkinin dizinini döndürür.
Remove(DocumentTableRelation) Belirtilen ilişkiyi koleksiyondan kaldırır.
RemoveAt(int) Belirtilen dizindeki ilişkiyi koleksiyondan kaldırır.

Ayrıca bakınız