DocumentTableLoadArgs

DocumentTableLoadArgs class

Şunun için veri sağlar:Handleyöntem.

public class DocumentTableLoadArgs

Özellikleri

İsim Tanım
IsLoaded { get; set; } Karşılık gelen belge tablosunun yüklenip yüklenmeyeceğini gösteren bir değer alır veya ayarlar. Varsayılan değer true’dur.
Options { get; set; } Alır veya ayarlarDocumentTableOptions karşılık gelen belge tablosu yüklenirken kullanılacaktır. Varsayılan değer boştur, yani varsayılanDocumentTableOptions uygulanacak.
TableIndex { get; } Yüklenecek ilgili belge tablosunun sıfır tabanlı dizinini alır.

Ayrıca bakınız