JsonSimpleValueParseMode

JsonSimpleValueParseMode enumeration

JSON yüklenirken JSON basit değerlerinin (null, boolean, number, integer ve string) ayrıştırılması için bir mod belirtir. Böyle bir mod, tarih-zaman değerlerinin ayrıştırılmasını etkilemez.

public enum JsonSimpleValueParseMode

değerler

İsim Değer Tanım
Loose 0 Dizi temsillerinin ayrıştırılması üzerine basit JSON değerleri türlerinin belirlendiği modu belirtir.
Strict 1 JSON basit değer türlerinin JSON notasyonundan belirlendiği modu belirtir. Örneğin, ‘{ prop: “123” }’ JSON parçacığından ‘prop’ türü bu modda dize olarak belirlenir.

Ayrıca bakınız