XmlDataLoadOptions

XmlDataLoadOptions class

XML veri yükleme seçeneklerini temsil eder.

public class XmlDataLoadOptions

yapıcılar

İsim Tanım
XmlDataLoadOptions() Varsayılan seçeneklerle bu sınıfın yeni bir örneğini başlatır.

Özellikleri

İsim Tanım
AlwaysGenerateRootObject { get; set; } Oluşturulan bir veri kaynağının her zaman bir XML kök öğesi için bir nesne içerip içermeyeceğini belirten bir işaret alır veya ayarlar. Bir XML kök öğesinin öznitelikleri yoksa ve tüm alt öğeleri aynı ada sahipse, böyle bir nesnesi varsayılan olarak oluşturulmaz.

Notlar

Bu sınıfın bir örneği, yapıcılarına iletilebilir.XmlDataSource .

Ayrıca bakınız