License

License constructor

Bu sınıfın yeni bir örneğini başlatır.

public License()

Ayrıca bakınız