SetLicense

SetLicense(string)

Bileşeni lisanslar.

public void SetLicense(string licenseName)
Parametre Tip Tanım
licenseName String Tam veya kısa dosya adı veya katıştırılmış bir kaynağın adı olabilir. Değerlendirme moduna geçmek için boş bir dize kullanın.

Notlar

Lisansı aşağıdaki konumlarda bulmaya çalışır:

  1. Açık yol.

  2. GroupDocs bileşen derlemesini içeren klasör.

  3. İstemcinin çağrı derlemesini içeren klasör.

  4. Giriş (başlangıç) derlemesini içeren klasör.

  5. İstemcinin çağrı derlemesinde katıştırılmış bir kaynak.

Ayrıca bakınız


SetLicense(Stream)

Bileşeni lisanslar.

public void SetLicense(Stream stream)
Parametre Tip Tanım
stream Stream Lisansı içeren bir akış.

Notlar

Akıştan lisans yüklemek için bu yöntemi kullanın.

Ayrıca bakınız