SetLicense

SetLicense(string)

Licensierar komponenten.

public void SetLicense(string licenseName)
Parameter Typ Beskrivning
licenseName String Kan vara ett fullständigt eller kort filnamn eller namn på en inbäddad resurs. Använd en tom sträng för att växla till utvärderingsläge.

Anmärkningar

Försöker hitta licensen på följande platser:

  1. Explicit väg.

  2. Mappen som innehåller GroupDocs-komponentsammansättningen.

  3. Mappen som innehåller klientens anropssammansättning.

  4. Mappen som innehåller posten (start) assembly.

  5. En inbäddad resurs i klientens anropssammansättning.

Se även


SetLicense(Stream)

Licensierar komponenten.

public void SetLicense(Stream stream)
Parameter Typ Beskrivning
stream Stream En stream som innehåller licensen.

Anmärkningar

Använd den här metoden för att ladda en licens från en stream.

Se även