MetadataPropertyType

MetadataPropertyType enumeration

Meta veri özellik türlerini tanımlar.

public enum MetadataPropertyType

değerler

İsim Değer Tanım
Empty 0 Boş (boş) bir özelliği temsil eder.
String 1 Bir dize özelliğini temsil eder.
Boolean 2 Bir boole özelliğini temsil eder.
DateTime 3 Bir tarih özelliğini temsil eder.
TimeSpan 4 Bir zaman özelliğini temsil eder.
Integer 5 Bir tamsayı özelliğini temsil eder.
Long 6 Uzun bir tamsayı özelliğini temsil eder.
Double 7 Double veya float değerine sahip bir özelliği temsil eder.
StringArray 8 Bir dize dizisi özelliğini temsil eder.
ByteArray 9 Bir bayt dizisi özelliğini temsil eder.
DoubleArray 10 Bir çift değer dizisini temsil eder.
IntegerArray 11 Bir tamsayı değerleri dizisini temsil eder.
LongArray 12 Bir uzun değerler dizisini temsil eder.
Metadata 13 Yuvalanmış bir meta veri bloğunu temsil eder.
MetadataArray 14 İç içe meta veri bloklarından oluşan bir diziyi temsil eder.
Guid 15 Genel benzersiz tanımlayıcı değerini temsil eder.
PropertyValueArray 16 Bir meta veri özellik değeri dizisini temsil eder.

Ayrıca bakınız