ExportFormat

ExportFormat enumeration

Meta veri özelliklerini dışa aktarabileceğiniz dosya biçimlerini tanımlar.

public enum ExportFormat

değerler

İsim Değer Tanım
Xls 0 .XLS Excel formatını temsil eder.
Xlsx 1 .XLSX Excel formatını temsil eder.

Ayrıca bakınız