GroupDocs.Metadata.Export

Namnutrymmet innehåller klasser som tillåter användare att exportera metadataegenskaper till olika representationer.

Klasser

Klass Beskrivning
ExportManager Tillhandahåller en rad metoder som tillåter användaren att exportera metadataegenskaper till olika format.

Uppräkning

Uppräkning Beskrivning
ExportFormat Definierar filformat som du kan exportera metadataegenskaper till.