ExportFormat

ExportFormat enumeration

Definierar filformat som du kan exportera metadataegenskaper till.

public enum ExportFormat

Värderingar

namn Värde Beskrivning
Xls 0 Representerar .XLS Excel-formatet.
Xlsx 1 Representerar .XLSX Excel-format.

Se även