EpubPackage

EpubRootPackage.EpubPackage property

EPUB meta veri paketini alır.

public EpubPackage EpubPackage { get; }

Mülk değeri

EPUB meta veri paketi.

Notlar

Daha fazla bilgi edin

Örnekler

Bu kod örneği, EPUB biçimine özgü meta veri özelliklerinin nasıl okunacağını gösterir.

using (Metadata metadata = new Metadata(Constants.InputEpub))
{
    var root = metadata.GetRootPackage<EpubRootPackage>();

    Console.WriteLine(root.EpubPackage.Version);
    Console.WriteLine(root.EpubPackage.UniqueIdentifier);
    Console.WriteLine(root.EpubPackage.ImageCover != null ? root.EpubPackage.ImageCover.Length : 0);
}

Ayrıca bakınız