EpubPackage

EpubRootPackage.EpubPackage property

Hämtar EPUB-metadatapaketet.

public EpubPackage EpubPackage { get; }

Fastighetsvärde

EPUB-metadatapaketet.

Anmärkningar

Läs mer

Exempel

Detta kodexempel visar hur man läser EPUB-formatspecifika metadataegenskaper.

using (Metadata metadata = new Metadata(Constants.InputEpub))
{
    var root = metadata.GetRootPackage<EpubRootPackage>();

    Console.WriteLine(root.EpubPackage.Version);
    Console.WriteLine(root.EpubPackage.UniqueIdentifier);
    Console.WriteLine(root.EpubPackage.ImageCover != null ? root.EpubPackage.ImageCover.Length : 0);
}

Se även