Channels

AsfAudioStreamProperty.Channels property

Ses kanallarının sayısını alır.

public ushort Channels { get; }

Mülk değeri

Ses kanallarının sayısı.

Ayrıca bakınız