CodecName

MatroskaTrack.CodecName property

Codec. ‘yi belirten insanlar tarafından okunabilir bir dize alır

public string CodecName { get; }

Mülk değeri

Codec bileşenini belirten, insanlar tarafından okunabilen bir dize.

Ayrıca bakınız