GroupDocs.Metadata.Standards.Iptc

Namnutrymmet innehåller klasser som tillåter användare att arbeta med IPTC-metadata.

Klasser

Klass Beskrivning
IptcApplicationRecord Representerar en IPTC Application Record.
IptcDataSet Representerar en IPTC-datauppsättning (metadataegenskap).
IptcEnvelopeRecord Representerar en IPTC Envelope Record.
IptcRecord Representerar en IPTC-post.
IptcRecordSet Representerar en samling IPTC-poster.

Gränssnitt

Gränssnitt Beskrivning
IIptc Representerar basoperationer avsedda att fungera med IPTC-metadata. Mer information finns påhttp://en.wikipedia.org/wiki/International_Press_Telecommunications_Council .

Uppräkning

Uppräkning Beskrivning
IptcApplicationRecordDataSet Definierar IPTC Application Record-datauppsättningsnummer.
IptcEnvelopeRecordDataSet Definierar IPTC Envelope Record DataSet-nummer.
IptcRecordType Definierar IPTC-posttyper.