Colorants

XmpPagedTextPackage.Colorants property

Belgede (içerdiği belgeler dahil) kullanılan renklendiricilerin (renk örnekleri) sıralı bir dizisini alır veya ayarlar.

public XmpColorantBase[] Colorants { get; set; }

Mülk değeri

Bir dizi renklendirici.

Ayrıca bakınız