Colorants

XmpPagedTextPackage.Colorants property

Hämtar eller ställer in en ordnad uppsättning färgämnen (prover) som används i dokumentet (inklusive eventuella ingående dokument).

public XmpColorantBase[] Colorants { get; set; }

Fastighetsvärde

En rad färgämnen.

Se även