GetFileKey

CacheKeys.GetFileKey method

Dosyayı temsil eden önbellek girişi için benzersiz tanımlayıcıyı döndürür.

public static string GetFileKey(string extension)
Parametre Tip Tanım
extension String Dosya adı soneki ("." noktası dahil), örneğin “.doc”.

Geri dönüş değeri

Dosyayı temsil eden önbellek girişi için benzersiz tanımlayıcı.

istisnalar

istisna şart
ArgumentException Ne zaman atıldıextension null veya boş.

Ayrıca bakınız