GetFileKey

CacheKeys.GetFileKey method

Returnerar unik identifierare för cache-posten som representerar filen.

public static string GetFileKey(string extension)
Parameter Typ Beskrivning
extension String Filnamnssuffixet (inklusive punkten “.”) t.ex. “.doc”.

Returvärde

Unik identifierare för cache-posten som representerar filen.

Undantag

undantag skick
ArgumentException Kastas närextension är null eller tom.

Se även