GetPageKey

CacheKeys.GetPageKey method

Sayfa dosyasını temsil eden önbellek girişi için benzersiz tanımlayıcıyı döndürür.

public static string GetPageKey(int pageNumber, string extension)
Parametre Tip Tanım
pageNumber Int32 Sayfanın numarası.
extension String Dosya adı soneki ("." noktası dahil), örneğin “.doc”.

Geri dönüş değeri

Sayfa dosyasını temsil eden önbellek girişi için benzersiz tanımlayıcı.

istisnalar

istisna şart
ArgumentException Ne zaman atıldıpageNumber sıfırdan küçük veya eşittir.
ArgumentException Ne zaman atıldıextension null veya boş.

Ayrıca bakınız