GetPageKey

CacheKeys.GetPageKey method

Returnerar unik identifierare för cache-posten som representerar sidfil.

public static string GetPageKey(int pageNumber, string extension)
Parameter Typ Beskrivning
pageNumber Int32 Sidans nummer.
extension String Filnamnssuffixet (inklusive punkten “.”) t.ex. “.doc”.

Returvärde

Unik identifierare för cache-posten som representerar sidfil.

Undantag

undantag skick
ArgumentException Kastas närpageNumber är mindre eller lika med noll.
ArgumentException Kastas närextension är null eller tom.

Se även