Equals

Equals(FolderFontSource)

Bepaalt of de stroomFolderFontSource is hetzelfde als gespecificeerdFolderFontSource object.

public bool Equals(FolderFontSource other)
Parameter Type Beschrijving
other FolderFontSource Het object om te vergelijken met de stroomFolderFontSource voorwerp.

Winstwaarde

als beideFolderFontSource objecten zijn hetzelfde; anders,

true
false

Zie ook


Equals(object)

Bepaalt of de stroomFolderFontSource is hetzelfde als gespecificeerd object.

public override bool Equals(object obj)
Parameter Type Beschrijving
obj Object Het object om te vergelijken met de stroomFolderFontSource voorwerp.

Winstwaarde

als parameter isFolderFontSource en is gelijk aan de huidigeFolderFontSource voorwerp; anders,

true
obj
false

Zie ook