GetHashCode

FolderFontSource.GetHashCode method

Retourneert de hash-code voor de huidigeFolderFontSource object.

public override int GetHashCode()

Winstwaarde

Een hash-code voor de huidigeFolderFontSource voorwerp.

Zie ook