SearchOption

FolderFontSource.SearchOption property

Geeft aan of de huidige map of de huidige map en alle submappen moeten worden doorzocht.

public SearchOption SearchOption { get; }

Zie ook