CreatePageStream

CreatePageStream delegate

Çıkış sayfası verilerini yazmak için kullanılan akışı başlatan yöntemi temsil eder.

public delegate Stream CreatePageStream(int pageNumber);
Parametre Tip Tanım
pageNumber Int32 bu

Geri dönüş değeri

Çıkış sayfası verilerini yazmak için kullanılan akış.

Ayrıca bakınız