ReleasePageStream

ReleasePageStream delegate

ile ilişkili yöntem tarafından örneklenen akışı serbest bırakırCreatePageStream temsilci.

public delegate void ReleasePageStream(int pageNumber, Stream pageStream);
Parametre Tip Tanım
pageNumber Int32 Sayfa numarası.
pageStream Stream İlişkili yöntem tarafından oluşturulan akışCreatePageStream temsilci.

Ayrıca bakınız