CreateResourceStream

CreateResourceStream delegate

Çıktı HTML kaynak verilerini yazmak için kullanılan akışı başlatan yöntemi temsil eder.

public delegate Stream CreateResourceStream(int pageNumber, Resource resource);
Parametre Tip Tanım
pageNumber Int32 Sayfa numarası.
resource Resource Yazı tipi, stil, resim veya grafik gibi HTML kaynakları.

Geri dönüş değeri

Çıkış HTML kaynak verilerini yazmak için kullanılan akış.

Ayrıca bakınız